Wijkagent

De Belcrum heeft een wijkagent: Wilco Smith.
Hieronder stelt hij zich voor.

Mijn naam is Wilco Smith, sinds 1 januari 2009 werkzaam als wijkagent in de wijk Belcrum en Spoorbuurt. Hiervoor ben ik in Baarle-Nassau als wijkagent tewerkgesteld geweest.

Ik werk net zoals de andere wijkagenten van Breda Centrum vanuit het politiebureau aan het Chasseveld 3 in Breda. Ik probeer echter zoveel mogelijk aanwezig te zijn in de wijk waar het allemaal gebeurt, te praten met de bewoners en zo te horen wat er allemaal leeft. Ik ben tevens onderdeel van een netwerk aan partners waarmee ik zoveel en zo vaak mogelijk contact heb.

Het kan bijvoorbeeld zijn dat de oplossing van een probleem niet enkel bij de Politie ligt maar ook een voor deel bij de Gemeente. Ik vind het belangrijk om die netwerkpartners te kennen en zij mij.

Maar bovenal wil ik er zijn voor diegenen die daadwerkelijk behoefte hebben aan Politie in de wijk. Ik wil de aandacht kunnen geven die men verdient.
Of het nu gaat om een pas gepleegde inbraak of een geschil met een buurman bijvoorbeeld. Ik ben geen tovenaar en bied niet in alle gevallen een pasklare oplossing. Vaak kan ik enkel bemiddelen, soms adviezen geven, of in andere gevallen weer een proces-verbaal opmaken.

Ook ik vertrouw in eerste instantie op de zelfredzaamheid van de burger, daar waar nodig kan ik als wijkagent de helpende hand bieden.

Ik wil er voor u zijn maar ik verwacht tevens dat u er ook voor mij bent.

Met vriendelijke groet,

Wilco Smith
Wijkagent Belcrum en station

Contact met de wijkagent

Wilco Smith is bereikbaar via:
Algemene telefoonnummer van de politie: 0900 88 44
e-mail: wilco.smith@politie.nl

Wilco volgt ook de berichten die op de app Nextdoor verschijnen.