Gemeente

Informatie Gemeente

De Gemeente Breda communiceert via verschillende kanalen met haar inwoners. Via persberichten worden de media geïnformeerd. Bij activiteiten die de leefomgeving beïnvloeden verspreidt de Gemeente Breda Berichten om de direct betrokkenen op de hoogte gehouden. Bekendmakingen zoals vergunningaanvragen en -verleningen worden gepubliceerd in het Stadsblad. Veel informatie is via de website van de Gemeente terug te vinden.

Hieronder vindt u een selectie van webpagina’s op de website van de gemeente met informatie die van belang kan zijn voor inwoners, ondernemers en bezoekers van de Belcrum. Grasduinen door de gemeentesite? Door de zoekterm “Belcrum” in te vullen in het zoekveld rechts bovenin de webpagina komen ook artikelen boven water die minder makkelijk via de navigatie te vinden zijn.


Breda Berichten

Op de pagina Breda Berichten kunt u alle berichten die de Gemeente heeft verspreid nog eens nalezen. Ze staan op chronologische volgorde. Handig als de papieren versie al bij het oude papier is gegaan. Helaas (nog) geen filterfunctie op wijknaam of postcode.


Melding openbare ruimte

Is er iets mis in uw woonomgeving? Dan kunt u dit doorgeven aan de Gemeente via de webpagina Melding openbare ruimte. Een melding over de openbare ruimte in de gemeente Breda kan bijvoorbeeld gaan over wegenonderhoud, ongedierte, afval, riolering, groenvoorziening, verlichting, illegale stort en zwerfvuil.


 Afvalkalender

Wilt u weten wanneer het afval in de wijk wordt opgehaald? Op de pagina Afval en Afvalkalender vindt u de actuele gegevens over hoe, waar en wanneer u uw afval kunt aanbieden bij de Gemeente.


Bekendmakingen

Is er een bouwvergunning in uw straat aangevraagd? Ligt er een voorgenomen wijziging op de bestemming van een pand in de Belcrum ter inzage bij de Gemeente? Op de pagina Overheid.nl vindt u een overzicht van dergelijke aanvragen en besluiten. De link selecteert op postcodes met nummer 4815, maar u kunt natuurlijk de bekendmakingen voor de hele gemeente bekijken.
U kunt zich ook abonneren op de emailservice van Overheid.nl die u op postcode kunt instellen. Zo krijg u altijd een email als er iets in je eigen buurt gebeurt. Voor meer informatie ga naar https://www.breda.nl/verordeningen-en-bekendmakingen.