Historie

Al vanaf 1918 was een 60 ha. van het grondgebied van de Belcrumpolder eigendom van de gemeente Breda maar viel binnen het grondgebied van de gemeente Teteringen. Begin jaren ’20 van de vorige eeuw zijn er plannen voor het gebied gemaakt die in 1924 zijn vastgesteld waarna de bouw van het gebied is gestart. De wijk Belcrum is vanaf 1928 grotendeels in jaren dertig stijl gebouwd.
De stedenbouwkundig ontwerper van de wijk – dhr. Schaap – beschouwde architectuur en stedenbouw als een vorm van kunst. Hij tekende een eenvoudig raster van straten dat doorsneden wordt door brede ontsluitingswegen met boombeplanting (zoals de Speelhuislaan). Ter verlevendiging bevat het ontwerp een aantal pleinen en groene pleintjes met speelruimte voor kinderen. Het plan voorzag verder in de aanleg van een haven en de ontwikkeling van de Speelhuislaan tot hoofdverkeersweg. In 1927 is het gebied door de gemeente Breda geannexeerd. Tevens kwam er nog eens 100 ha. grond naar Breda voor de vestiging van industrie, veelal zware metaal industrie en groente- & fruitverwerkende bedrijven. Ongeveer tegelijkertijd zijn er woningen en bedrijven in de wijk Belcrum en het Havenkwartier gevestigd waaronder de veemarkt, de groenteveiling (beiden sinds 1926) en het slachthuis (1930).
Bronnen:
Haastert, J. van (1974). Breda, straatnamen vertellen de geschiedenis van Breda. Tilburg: B.V. Drukkerij Bergmans-MCH.
Otten, G. (1988). De straten van Breda. Breda: Boekhandel Gianotten B.V.
Industrieel erfgoed in Via Breda” van Henk Muntjewerff. Uitgave in de Erfgoedsreeks Breda nr. 3 – 2008.
RB = besluit van de gemeenteraad van Breda in de periode 6 december 1873 tot 16 maart 1955;
B&W= besluit van Burgemeester en Wethouders van Breda voor de periode vanaf 16 maart 1955 tot heden;
BB = besluit van de burgemeester van Breda gedurende de Duitse bezetting in de Tweede Wereldoorlog.