Historie

Crogtdijk

RB 16 maart 1932, gedeeltelijk ingetrokken bij B&W 31 october 1963; werd Backer en Ruebweg. (Krogten-Emer/Belcrum)
Het woord “krocht” kan betekenen: hoge zandgrond, of ook wel: afgegrensd stuk land.