Historie

Veestraat

RB 30 september 1927 en 16 maart 1932 (Belcrum)
Aldus genoemd naar de aan deze straat gelegen veemarkt, die op 1 maart 1926 werd geopend.
In feite lag de veemarkt op de plek waar thans de nieuwbouw tussen de Speelhuislaan en de Groenlingstraat is verrezen, tussen de Van Rijckevorselstraat en de Polderstraat, in het verlengde van de Veestraat dus. Op de foto is linksachter het pand te zien waar nu Restaurant Het Packhuys / Hotel De Fabriek is gevestigd. Destijds heette het Hotel Café Restaurant De Veestallen. Veehandelaren die van buiten Breda kwamen voor de veemarkt overnachtten hier. Voor de beesten waren er stallen achter het pand, in de richting van de watertoren.
Zie ook Polderstraat, waar aan de overzijde van het Veemarktterrein op de hoek met de Speelhuislaan Hotel Café Restaurant De Veemarkt gevestigd was.