• 8 November 2017

    Tiuri

    Bij theaterwerkplaats Tiuri werken meerdere enthousiaste vaste medewerkers, diverse stagiaires en vrijwilligers. Visie Theaterwerkplaats Tiuri gelooft dat ieder mens talenten heeft. En dat die talenten zichtbaar gemaakt moeten worden. In het bijzonder bij mensen met een beperking. Want zij zijn tot veel, heel veel in staat! Missie Theaterwerkplaats Tiuri maakt het onzichtbare talent van mensen met een (verstandelijke) beperking -op eigenzinnige wijze- als kwaliteit zichtbaar op het podium voor een breed publiek. Strategie Het primaire doel van Tiuri is het ontwikkelen en laten groeien van onze spelers tot volleerde theatermakers. De strategische route voor de komende jaren bestaat uit het verder professionaliseren van de werkplaats. Daarbinnen zijn de volgende pijlers van belang: 1. Het bestendigen van de Tiuri werkplaatsen in Breda en Roosendaal. 2. Het benutten van de Tiuri methodiek voor andere doelgroepen met als doel onze spelers te laten groeien en te helpen bij hun ontwikkeling. We beschrijven de Tiuri methodiek met hulp van een onderzoeksproject. 3. Het opzetten van online en offline marketingbeleid. Kijk voor meer informatie en een actuele agenda van de vele activiteiten en voorstellingen op: http://www.theatertiuri.nl/...