• 20 June 2018

    Bomen Touwterrein

    Namens de wijkraad ga ik mij vanaf heden inzetten voor het groen in onze mooie buurt. Deze is natuurlijk al prachtig maar kan nog mooier! De wijkraad heeft regelmatig contact met een groenspecialist bij de gemeente. Afgelopen najaar tijdens de storm zijn er een aantal bomen omgewaaid op het Touwterrein (voetbal / speelveld in de hoek Van Voorst tot Voorststraat / Belcrumweg). De gemeente heeft ons gevraagd om in contact te treden met omwonenden want er mogen nieuwe bomen worden gepland en de omwonenden / betrokkenen mogen meebeslissen over het soort bomen dat er terug gepland wordt. Zie ook de afbeeldingen om te zien om welke bomen het gaat....