• 25 July 2018

  Ontwikkeling en parkeernorm Thes-locatie

  Jonas Peters heeft namens de Wijkraad een vooroverlegreactie ingediend bij de gemeente Breda met betrekking tot de Thes-locatie, de ruimte ten oosten van het station NS waar de nieuwe Albert Heijn gebouwd zal worden....

 • 20 June 2018

  Groen in de buurt

  Namens de wijkraad ga ik me inzetten voor het groen in onze buurt. Het eerste wat we aan gaan pakken...

 • 20 June 2018

  Bomen Touwterrein

  Namens de wijkraad ga ik mij vanaf heden inzetten voor het groen in onze mooie buurt. Deze is natuur...

 • 28 January 2015

  Bouwprojecten

  Met het woningbouwproject “Breda vooruit” krijgt de Belcrum er in korte tijd ruim 240 woningen en ap...