• 25 July 2018

    Ontwikkeling en parkeernorm Thes-locatie

    Jonas Peters heeft namens de Wijkraad een vooroverlegreactie ingediend bij de gemeente Breda met betrekking tot de Thes-locatie, de ruimte ten oosten van het station NS waar de nieuwe Albert Heijn gebouwd zal worden....