Kunst en cultuur

Electron

Stichting Electron is de in 2009 opgerichte organiserende kracht achter Electron: Motor voor kunst & vormgeving. Electron biedt een podium en functioneert als ontmoetingsplaats waar makers, opleidingen, culturele instellingen en het publiek met elkaar in aanraking komen en de actuele ontwikkelingen op het gebied van vormgeving en beeldende kunst. Electron weet dit te bewerkstelligen door wisselend in de functie van initiator, partner of facilitator op te treden.

Electron is een open organisatie met oog voor ontwikkelingen in de samenleving die van invoed zijn op het handelen van kunstenaars en kunstuitingen. Electron verkent de mogelijkheden om artistieke veranderingen in opvatting, beleving en weergave in een maatschappelijke context te plaatsen.
Electron is gevestigd in een herbestemd industriëel pand waarin onder andere ateliers bevinden met een diversiteit van beroepspraktijken, werkplaatsen en meerdere publieke ruimtes voor presentatie en activiteiten. Electron positioneerd zich als een Creative Society door te voorzien in diverse facetten van het (culturele) bestaan van voeding tot verkoop, van verdieping tot vermaak, waarbij de kunstenaars of publiek wisselend doelgroep of deelnemer zijn.

Deze infrastructuur heeft sterk te maken met de locatie die onderdeel uitmaakt van de Bredase spoorzone waar (voormalige) industrie en woonwijk in elkaar overgaan. Overeenkomstig met de trend om stedelijke spoorzones te integreren, in plaats van isoleren, en culturele bestemmingen te stimuleren kan Electron lokaal opereren en tegelijkertijd een bovenlokaal bereik bewerkstelligen.

www.electronbreda.com