Sport

Sport

De Belcrum heeft een aantal eigen sportvoorzieningen in en aan de randen van de wijk, ze zijn hier links te vinden. Daarnaast maken veel wijkbewoners ook gebruik van faciliteiten en verenigingen buiten de wijk.