Stichting Kick

KICK is een dagbestedingsprogramma voor jongeren van 13 t/m 23 jaar die niet naar school of werk gaan. KICK gebruikt o.a. sport als middel om jongeren te activeren en te motiveren, zodat zij weer aansluiting kunnen vinden bij een opleiding of werk. Hiermee bieden we jongeren een dagbesteding en daarmee structuur. De jongeren worden in groepsverband begeleid.

KICK slaagt er goed in de doelstellingen te bereiken. Volgens een evaluatierapport werden de afgelopen jaren voldoende jongeren bereikt. In 2008 namen 62 jongeren deel en in 2009 42 jongeren (peildatum tot oktober). Dit is zelfs meer dan de doelstelling van 40 jongeren. Jongeren uit alle etnische groepen werden bereikt. We slagen er bovendien in de jongeren vast te houden. In 2008 en 2009 haakten respectievelijk 3 en 2 jongeren af vanwege een gebrek aan motivatie.

We slagen erin om jongeren aan zich te verbinden die bij andere instanties uitvallen. Reden hiervoor is onder andere de laagdrempeligheid. Ook de hoge mate van outreachend werken en het enthousiasme bij onze medewerkers maken KICK tot een succes.

Kijk voor meer informatie op: http://www.kick-breda.nl/