Onderwijs en kinderopvang

Onderwijs & kinderopvang

De Belcrum is een kinderrijke wijk waar ook hard gewerkt wordt. Voor de opvang van kinderen tussen 0 en 13 jaar zijn er diverse aanbieders in de wijk.

Voor de kinderen die nog niet naar school gaan bestaat er dagopvang. Vanaf de basisschoolleeftijd zijn er mogelijkheden voor voorschoolse en buitenschoolse (naschoolse ) opvang (VSO en BSO). Daarnaast zijn er verschillende gastouders in de wijk actief.