Wonen en leefomgeving

Groen in de buurt

Namens de wijkraad ga ik me inzetten voor het groen in onze buurt. Het eerste wat we aan gaan pakken is de herplant van omgewaaide bomen op het touwterrein, maar er is meer. We hebben een tijdje geleden een gesprek gehad met een groenspecialist van de gemeente en daarin is kenbaar gemaakt dat de gemeente wil gaan investeren in het groen in onze buurt.

Dit gaan we hoogstwaarschijnlijk als volgt aanpakken:
– Grotere groen projecten op buurtniveau
– Projecten op straatniveau (sommigen straten zijn namelijk nog wat kaal)
– Projecten op perceelsniveau, in voortuinen maar ook bijvoorbeeld groen tegen gevels

Meer informatie hieromtrent volgt na de zomer, maar voor nu ben ik op zoek naar mensen die op buurtniveau willen meedenken over het groen in onze buurt. Denk bijvoorbeeld aan plekken die wel wat extra groen kunnen gebruiken. Na de zomer gaan we dan weer met de gemeente om tafel om ideeën en mogelijkheden te bespreken en te concretiseren en zal er door de gemeente een groenvisie worden opgesteld.

Ook hier weer belangrijk!: denk nu niet dat we de nieuwe tuinen van Babylon kunnen gaan ontwerpen. We mogen ideeën gaan spuien maar de gemeente is aan kaders (financieel maar ook soorten bomen en groen) gebonden. Interesse, stuur me even een privébericht VOOR 1 JULI. Binnenkort wil ik dan een keer met de geïnteresseerden om tafel. Via bekenden van wijkraadleden hebben zich al 3 mensen gemeld maar we zijn natuurlijk op zoek naar meer inbreng!

Jonas Peters