Vergaderingen Wijkraad

Ook wijkvergadering 15 november 2017 trok veel publiek

Op 15 november heeft de wijkraad opnieuw een goed bezochte wijkvergadering georganiseerd. De sprekers waren o.a. Cees van Ierssel en Wilco Smith, wijkagent.

Vanuit de rechtbank was er een enthousiast betoog over de voortgang van de bouw, die in juni 2018 afgerond moet zijn. Daarna kwam Cees van Ierssel aan het woord, die zijn boek “De Belcrum: De kracht van haar toekomst ligt in het verleden” presenteerde. Dit ging vergezeld van beelden van het ontstaan van de wijk. Tenslotte hield wijkagent Wilco Smith een vraaggesprek met de aanwezigen over hun beleving van de veiligheid in de Belcrum. Veel bewoners maakten gebruik van deze gelegenheid om hun betrokkenheid bij de wijk te uiten.

Na de plenaire bijeenkomst was er de gelegenheid om diverse stands te bezoeken, o.a. van de Kinderbelevingskaart, de Wijkbibliotheek, de Rechtbank, Atea-groep (over veiligheid), de wijkagent, Zorg voor Elkaar en de Wintermarkt.