Nieuwsoverzicht

Resultaten parkeerenquête Belcrum

De gemeente heeft eerder dit jaar een werkgroep “Parkeren” opgericht. Deze werkgroep bekijkt de mogelijke parkeeroplossingen voor de wijken Belcrum en Linie. 6 bewoners uit de Belcrum zijn lid van de werkgroep waaronder een lid van de Wijkraad Belcrum. De gemeente heeft eerder dit jaar een werkgroep “Parkeren” opgericht. Deze werkgroep bekijkt de mogelijke parkeeroplossingen voor de wijken Belcrum en Linie. 6 bewoners uit de Belcrum zijn lid van de werkgroep waaronder een lid van de Wijkraad Belcrum.

De Wijkraad wil graag een representatief beeld hebben van hoe de bewoners van de Belcrum aankijken tegen de huidige parkeersituatie en de daarmee samenhangende verkeersveiligheid in de wijk. Daarvoor is in november een enquête gehouden onder alle bewoners. 170 bewoners hebben de moeite genomen deze in te vullen, waarvoor onze dank.

Nog even een aantal getallen. De Belcrum heeft ongeveer 1600 huishoudens en 1500 woningen. Het aantal auto`s is iets minder dan 1 per woning. Dus ruim 10% van de huishoudens heeft gereageerd op de enquête.

De belangrijkste resultaten van de enquête zijn in onderstaande grafiek weergegeven.

Daarnaast zijn er veel specifieke voorbeelden gegeven van knelpunten en gevaarlijke situaties maar ook ideeën geopperd voor mogelijke oplossingen en andere gezichtspunten.

Hoe nu verder?

Wij hebben vragen opgesteld richting de wethouder en proberen ook lokale politiek mee te krijgen.

Met vriendelijke groet, werkgroep LUVE