Wijkraad

Van activisme naar inspraak: dertig jaar wijkraad

Het heeft sterke trekjes van dat ene dorpje met die onverschrokken Galliërs, dat het opnam tegen de oppermachtige Romeinen. Zo klinkt althans een terugblik op een periode van dertig jaar wijkraad in de Belcrum. José en Theo Kock nemen eind 2017 afscheid na een bewogen tijdperk.

“Een dorp op zich”. Dat is samenvattend hoe José Kock haar Belcrum typeert. Een dorpje dat de gemeente bijna met de grond gelijk maakte en onleefbaar dreigde te maken. De rode draad van drie decennia wijkraad: vasthoudendheid. “Het kostte zeven jaar om een aannemer tot herplant van drie zomaar verdwenen bomen op de Speelhuislaan te bewegen. Wij laten ons niet afwimpelen.”

Het is een opmerkelijk verhaal. Man en vrouw, beiden dertig jaar lid van het wijkraadbestuur. Markante voetnoot: het echtpaar Kock woont al 13 jaar in Teteringen maar bleef volharden in de lobby voor het wel en wee van de Belcrum. Theo: “ik kón niet stoppen voor het station klaar was. Die cirkel moest rond.”

Het station van Breda en de spoorzone. Ze lopen als een rode draad door het bestaan van de wijkraad. Huidig voorzitter Niels Tiekstra constateert dat de wijkraad van het eerste uur een stuk activistischer van aard was. Geen wonder, zegt Theo. We zijn ook in het leven geroepen uit verzet. We kregen in 1987 een folder onder ogen met nieuwe plannen voor de spoorzone. In die visie zou de halve Belcrum gesloopt worden en kwam er een nieuwe weg van 26 meter breed langs de wijk. Toen hebben we boel hier gemobiliseerd.”

Het verzet tegen de stationsplannen werkte als een hefboom. De Belcrum organiseerde zich en veroverde inspraak. Penningmeester Harry van den Muijsenberg: “We hebben de gemeente gedwongen beter na te denken. Ze dachten destijds simpelweg over ons Belcrumbewoners heen te walsen. Dat is ze niet meegevallen.”

Er is veel kritiek op de uitvoering en het resultaat van station Breda, toch beschouwt José de voltooiing als hét hoogtepunt van haar bestuurstermijn. Nog meer mijlpalen? “Het speelveld op het ‘Touwterrein’ aan de Van Voorst Tot Voorststraat konden we behouden voor de wijk en op de locatie van het slachthuis verrees fraaie nieuwbouw, passend bij de wijk. Wensen zijn echter voldoende. De Stationslaan veiliger maken, de ontsluiting van de Belcrumweg verbeteren en een goed doordacht plan voor het Havenkwartier en het Backer & Ruebterrein. “Het wordt ook hoog tijd dat er aan de ouderen in de wijk wordt gedacht”, meent ze. “Via Breda zal voor ouderenwoningen en een zorgcomplex in de Belcrum moeten zorgen. Dat is nu nog een blinde vlek.”