Werkgroepen

Verslag Interactieve bijeenkomst Honden in de Belcrum

Verslag van de bijeenkomst gehouden op 28 januari 2015 in Gemeenschapshuis de Belcrum

De heer Kuipers van de wijkraad heet iedereen welkom en geeft aan dat vanavond het nieuwe hondenbeleid centraal staat. Hij legt uit dat het verdwijnen van de hondenuitlaatplaatsen aan de Speelhuislaan reden is geweest voor de wijkraad om te kijken hoe het anders kan.

Hiervoor is een werkgroep opgericht die heeft gekeken hoe het hondenbeleid in andere gemeenten wordt aangepakt. Op basis daarvan hebben zij een voorstel ingediend bij de gemeente waarin ‘zelf opruimen’ centraal staat. Dit wordt in de Belcrum in 2015 het uitgangspunt. Hierover zijn op 3 juli en 28 oktober 2014 informatieavonden gehouden om de hondenbezitters in de Belcrum te informeren. Tijdens deze avonden zijn ook locaties voor een nieuwe losloopplaats onderzocht en is gevraagd om extra prullenbakken neer te zetten. Hiervoor zijn enkele bewoners samen met de gemeente door de wijk gelopen. Half december heeft de gemeente de hondenbezitters in de Belcrum met een brief geïnformeerd over dit zelf opruimen, de plekken waar dit niet hoeft (hondenuitlaatplaatsen en losloopplaatsen) en een aankondiging voor de informatieavond op 28 januari.

Mevrouw Dekker (projectleider gemeente Breda) geeft aan dat er extra prullenbakken komen. Op de Speelhuislaan op iedere kruising en op de Terheijdenseweg (2 extra) en van Rijckevorselweg (2 extra).
Naar aanleiding van de vorige informatieavonden en de reacties is de gemeente nog verder gaan zoeken naar een nieuwe hondenlosloopplaats. De plek aan de Industriekade (400m²) werd door enkele hondenbezitters te klein gevonden. De ruimten die groter waren en verder onderzocht zijn, bleken niet geschikt:

 • Pastoor Pottersplein (470m², dichtbij meerdere woningen en gemeenschapshuis)
 • Asselbergterrein (780m², geen eigendom gemeente)
 • Trapveld Kadijk (800 m², te dicht bij trapveld).
 •  

  De nieuwe locatie die wel geschikt lijkt, is de groenstrook in de bocht van de Speelhuislaan/Konijnenberg (t.o. Speelhuislaan 156a). Deze locatie is eigendom van de gemeente en kan eenvoudig ingericht worden als losloopplaats van 600m² en is op termijn uit te breiden naar 700m². De gemeente moet hiervoor het bestemmingsplan wijzigen. Hiervoor heeft zij een voorstel weggelegd bij de verantwoordelijke wethouder. Na goedkeuring gaat de wijziging van start en na 8 weken (medio april) moet duidelijk zijn of de bestemming kan worden aangepast.

  Vervolgens is aan de aanwezigen gevraagd om na te denken over honden in de Belcrum, ervaringen en goede voorbeelden en hoe zelf opruimen gestimuleerd kan worden. In vier groepen is hierover gesproken en zijn ideeën naar boven gekomen. In de bijlage staan de ideeën per groep aangegeven. De heer ter Hoeve (gemeente) geeft aan dat zijn groep heeft aangeven dat bewoonster Corrie de Speelhuislaan regelmatig schoonmaakt. Voorgesteld wordt om haar aan te melden als opgeruimd Bredanaar. Op www.opgeruimdbreda.nl is meer informatie te vinden over bewoners, groepen bewoners en schoolklassen die meedoen aan het opruimen of onderhouden van groen in eigen woonomgeving in Breda.

   

  Enkele ideeën die naar voren gekomen zijn;

 • langste brunch van de Belcrum met hondenbrunch.
 • ‘adopteer een buurt-hond’: schoolkinderen gaan samen met hondeneigenaren die slecht kunnen bukken/slecht lopen honden uitlaten.
 • meer verlichting op middenberm Speelhuislaan
 • extra zakje bij je om uit te delen aan iemand die een zakje vergeten is zodat uitwerpselen toch in prullenbak belanden.
 • informatie over gewenst gedrag, regels e.d. (ook in print om uit te delen).
 •  

  Monitor elke 3 maanden

  De wijkraad en gemeente gaan elke kwartaal om tafel zitten om te monitoren hoe het opruimgedrag van hondenbezitters zich ontwikkeld en de ideeën die opgehaald zijn verder te ontwikkelen/uit te voeren. Via de website van de wijkraad wordt u op de hoogte gehouden.