Notulen Wijkraad 3 september 2018

Datum: 3 september 2018. Plaats: Belcrumhuis, Pastoor Pottersplein 12. Aanwezig: Jonas Peters, Herman Kappers, Marijke van ’t Land, Marion Evers, Niels Tiekstra (voor-zitter), Marc Jansen (secretaris)

 1. 1. Opening
  De voorzitter opent de vergadering
 2. 2. Inloop wijkbewoners
  – Jan van den Wijngaard, wijkbewoner, heeft drie punten: de verkeersveiligheid op de Stationslaan bij Breda Vooruit, de snelheid van de automobilisten en de uitrit van de bussen aan de kant van de rechtbank.
  a. De verkeerssituatie van de Stationslaan is verbeterd, maar kan beter als de (gele) container van Dura Vermeer anders worden opgesteld. Als ze anders worden gepositioneerd, wordt het zicht beter voor automobilisten, waardoor ze meer reactietijd hebben. Ook het spandoek neemt het uitzicht weg. Dit is een zaak van de aannemer, mijnheer van Oosterhout. Reactie: de wijkraad gaat contact opnemen met de aannemer om te vragen of de container en het spandoek verplaatst kunnen worden. Jonas neemt na afloop contact op met de heer van den Wijngaard.
  b. De snelheid van auto’s is erg hoog. Het verkeersbord 30 km staat erg hoog. Reactie: de wijkraad heeft dit meerdere malen aangekaart bij de gemeente. Er mogen geen drempels komen vanwege de bussen en de vluchtroute. De wijkraad wil een oproep plaatsen op Nextdoor over ervaringen van wijkbewoners. Daarnaast stimuleert de wijkraad alle bewoners om vooral ook zelf te reageren.
  c. Uitrit van de bussen: regelmatig moeten bussen hard remmen voor auto’s, fietsers en wandelaars die niet reageren op een rood stoplicht. Het is een onveilige situaties, buschauffeurs moeten regelmatig toeteren. Reactie: het probleem wordt herkend. De wijkraad gaat dit opnemen met de gemeente. Verder wil de wijkraad Arriva benaderen om hen te stimuleren om hun ervaringen met de gemeente te delen. (Arriva zit op de Slingerweg.) Mogelijk dat de VVE van Breda Vooruit ook contact op kan nemen met de gemeente.
 3. 3. Vaststelling agenda
  De agenda wordt vastgesteld.
 4. 4. Ontwikkeling Klavers Jansen terrein
  In aanwezigheid van David Louwerse (projectmanager gemeente) en Inge Laagewaard (consortium Spoorzone Breda), Sjef Havermans (idem).
  Volgende week dinsdag 11 september is er inloopavond over de Spoorzone (17.30 uur, informatiecentrum naast Electron). Consortium doet een haalbaarheidsonderzoek over het terrein van Klavers Jansen. Bewoners kunnen tijdens de inloopavond hun opmerkingen maken, die meegenomen kunnen worden door gemeente en consortium.
  Er komen zowel woningen (60 appartementen en 18 woningen) als commerciële ruimten in het Klavers Jansen terrein, in 3 projecten. Aan de Belcrumweg komt de blikvanger van 9 verdiepingen hoog, de overige panden zijn 4 verdiepingen. Onder project 1 en 2 komt een parkeergarage. De Minister Kanstraat wordt breder en dwarsparkeren. De parkeernorm is 1 : 1,2. Bezoekersparkeren aan de Minister Kanstraat. Bezoekers van de culturele voorzieningen parkeren in de Speelhuislaan bij de Watertoren. Er komen fietsparkeerplaatsen in de panden. De bewoners gaan mengen met de artistieke en culturele activiteiten die in de loods en de stokvishallen gaan plaats vinden. De bedoeling is om te starten met de sloop van de huidige bebouwing in het laatste kwartaal van 2018. De eerste steen blijft bewaard! (Gebiedsperspectief Havenkwartier van de gemeente is toegankelijk voor bewoners.)
 5. 5. Vaststelling notulen vorige vergadering
  Er zijn geen notulen van de vorige vergadering.
 6. 6. Binnengekomen post
  – Inspraakreactie bestemmingsplan Thes-locatie; volgende bijeenkomst moet nog gepland worden.
 7. 7. Terugkoppeling overleggen
  – Wandeling door de wijk (5-7-2018, Niels). Voor het parkeerbedrijf een wandeling door de wijk gemaakt voor de toekomstige parkeermeters. Er is een oproep geplaatst op Nextdoor om reacties te krijgen van bewoners, hierop is niet gereageerd.
  – Woensdag 12 september om 19.30 komen wijkbewoners in het Belcrumhuis bij elkaar om te praten over de groenontwikkeling in de wijk, georganiseerd door Jonas. Doel is om de grote ideeën op te halen, die in tweede instantie worden uitgewerkt.
  – Dinsdag 25 september is er een bijeenkomst over het Touwterrein, bomenkeus.
 8. 8. Wijkvergadering
  – Gouden Cirkel (20 min) is benaderd en heeft medewerking toegezegd. Herman stuurt herinnering.
  – Herman houdt een presentatie (20 min) over de erfgoedplekken
  – Jonas houdt een presentatie over Groen in de wijk (10 min)
  – Jonas vraagt Jeroen Hoefsloot (Via Breda) om een kraampje in te richten en een presentatie te geven
  Standjes:
  – hondenuitlaatplaatsen wordt geschrapt
  – Via Breda wordt gevraagd om een stand in te richten (Jonas)
  – wijkagent is verhinderd
  – rechtbank wordt nog gevraagd door Marc
  – kinderboekenwinkel heeft medewerking toegezegd
  – Spellenwinkel wordt gevraagd om een standje in te richten (Marijke)
  – Diana Goudswaard (projectleider wintermarkt en Belcrum viert) wordt gevraagd (Jonas)
  Marijke koopt flessen wijn/Merci. Marc maakt informatiebulletin en laat het printen. Marc organiseert distributie, Jonas maakt kaartjes.
 9. 9. Financiën wijkraad
  Begroting 2019 moet voor 1 oktober bij de gemeente zijn. Het dagelijks bestuur maakt de begroting op 24 september en stuurt die rond naar de overige leden, die hun commentaar per mail kunnen leveren.
 10. 10. Rondvraag
  – Herman: wanneer is het etentje? 26 oktober om 18.00 uur in de Veestallen
  – Herman: zijn er al nieuwe bestuursleden benaderd? Niels: nog niet.

11. Einde om 21:55 uur