Notulen

Notulen Wijkraad 2 oktober 2017

Datum: 2 oktober 2017
Plaats: Belcrumhuis Pastoor Potterplein 12
Aanwezig: Jose Kock, Theo Kock, Harry v/d Muijsenberg, Marijke van ’t Land, Niels Tiekstra (voorzitter)

1. Opening
De voorzitter opent de vergadering

2. Vaststelling agenda
De agenda wordt vastgesteld zoals ingediend

3. Vaststelling notulen vorige vergadering
Opmerking op de notulen van 04-09-2017:
– Punt 5, tweede bullet. Harry en Jose zijn naar zorg voor elkaar geweest i.p.v.
Marion
– Vijfde bullet. Harry Jose en Marion gaan naar het overleg van 6-9-17.
Actielijst:
– Actienummer 34 – 40 en 42 kunnen van de lijst af
De notulen en actielijst worden vastgesteld

4. Binnengekomen post
– Verzoek Stationskwartier: verzoek om template van de website te gebruiken
– Breda bericht met locatie verzamelplaatsen afvalcontainers, gebied tussen Speelhuislaan en spoor.

5. Terugkoppeling overleggen
– Bijeenkomst Breda Begroot: Niels is hier naartoe geweest. Het was een informatieve bijeenkomst. Het doel is om een eigen sluitende begroting op te stellen voor uitgave in de wijk voor de opvolgende jaar. Er heeft in Princenhage en Prinsenbeek een pilot plaatsgevonden. Nu wil de gemeente dit door de hele stad uitrollen. Voor de Belcrum is dit nog niet van toepassing omdat er nog teveel staat te gebeuren in de wijk. Voorlopig doen wij zaken via Via Breda. Dit is medegedeeld aan de aanwezige wethouders. Zij waren hier mee akkoord. Via https://www.breda.nl/breda-begroot kun je hierover meer informatie vinden. Tijdens deze avond heeft de Spoorbuurt aan Niels gevraagd of zij bij ons enkele vergaderingen mogen bijwonen. Het bestuur van De Stationsbuurt heeft een complete verjonging ondergaan en hebben nog niet heel ervaring over wat een wijkraad zoal doet en waar aandacht aan moet worden besteed enzovoorts. Besloten is tijdens de vergadering dat wij hun zullen helpen.

– Overleg Via Breda: Op deze avond is een presentatie gegevens van de te ontwikkelen gebieden binnen de Belcrum wat in de komende jaren. Tevens heeft dhr BW. van Rooijen aangegeven te stoppen als voorzitter van Via Breda. Wie zijn opvolger wordt is nog niet bekend. Mevr. J. Paullessen is overgegaan naar het parkeerbedrijf.
Woonhuis Klavers Janssen. In de gevel van de woning is een “eerste steen” verwerkt. De woning zal worden afgebroken. Er wordt gezocht voor een nieuwe locatie voor deze steen binnen het nieuw te ontwikkelen gebied zodat deze niet verloren gaat

– Kinderbelevingskrant Niels is hier naartoe geweest. Het is de bedoeling dat dit een ontdekkingskaart wordt voor bijzondere plekken binnen de Belcrum voor kinderen. De Spoorzoeker gaat hierbij assisteren. Herman is gevraagd om als “Verhalenverteller”op te treden om de kinderen meer over de bijzondere plekken te informeren. Na de herfstvakantie gaat de school hiermee aan de slag. Begin 2018 wordt het eerste concept van de kaart verwacht. Van Jantje Beton en Buitenspelen wordt een budget ter beschikking gesteld voor de kosten.

– Zorg voor Elkaar. Woensdagmiddag 11 oktober is de eerste bijeenkomst in het Belcrumhuis. Tijdens deze middag worden alle thema’s extra toegelicht. Marijke zal deze middag als dagvoorzitter optreden. Vrijdag komt Johan Weijers (voorzitter Zorg voor Elkaar) haar voorzien van de nodige informatie om de middag te leiden.

6. Website en communicatie
Tijdens de vakantie zijn Marijke, Jonas en Marc bij elkaar gekomen voor het invullen van de website. Op 11 oktober komt de werkgroep weer bij elkaar. Het verder invullen en aanvullen van de website verloopt goed. Zoals bij de binnen gekomen post is vermeld wil de Spoorbuurt gebruik maken van de template van de website. De werkgroep zal dit verzoek meenemen en contact opnemen met de wijkraad Spoorbuurt.

7. Parkeren Belcrum
Binnen het deel van de Belcrum waar nu nog geen gereguleerd parkeren is is door de gemeente een Breda Bericht verspreid voor het opzetten van een werkgroep Parkeren zoals deze al bij de eerste invoering is geweest. Tijdens de evaluatie, van het eerste deel waar nu betaald parkeren is, begin dit jaar was afgesproken dat voor de rest van de Belcrum het betaald parkeren zou worden ingevoerd. Uit de wijk waren vele klachten gekomen over auto’s van bewoners binnen het betaald parkeren gebied die hun auto in dit deel parkeerde.
Het verspreiden van deze oproep voor het opzetten van een nieuwe werkgroep bruist door deze eerdere afspraken in. Op maandag (9-10) was er al een overleg gepland met de wijkraad heeft over het parkeren. Hier zal een nadere toelichting over deze vreemde ontwikkeling worden gevraagd.

8. Rondvraag
geen vragen

9. Einde om ca 21.00 uur