Organisatie

Contact wijkraad

De Wijkraad vergadert 1 keer per maand in het Belcrumhuis, Pastoor Pottersplein 12, Breda. De vergaderingen zijn openbaar, in het eerste half uur kunnen bezoekers het woord vragen en punten inbrengen. Voor de vergaderdata in 2018 klik hier.

Ons e-mail adres is: wijkraadbelcrum@outlook.com.
U kunt ons hier bereiken voor klachten en opmerkingen of u kunt het volgende telefoon nummer gebruiken: 06-11973121.