Vergaderingen Wijkraad

Wijkvergadering 14 juni 2017 goed bezocht

Op woensdagavond 14 juni vond een vergadering plaats voor de bewoners van de Belcrum, georganiseerd door de wijkraad. Met twee sprekers, die ingingen op de ontwikkelingen in de wijk, en standjes van verschillende organisaties. Ondanks het warme weer werd de wijkvergadering verrassend goed bezocht.

Niels Tiekstra,sinds 2017 voorzitter van de wijkraad, heette de aanwezige wijkbewoners welkom en leidde de sprekers in. Bertwin van Rooijen, projectmanager Via Breda, liet met meer dan 100 foto’s de ontwikkeling zien die de Belcrum heeft doorgemaakt tussen 2007 en 2017 en vertelde in het kort de planning van de projecten die gaan komen: de ontwikkeling van het havenkwartier, het Klavers-Janssen terrein en het Backer & Rueb gebied. Sociaal wijkbeheerder Ingeborg Hoevenaars informeerde de aanwezigen over het Wijkplatform, de Wijkdeals en Zorg voor elkaar.

Daarna konden bewoners langs standjes van Buurauto, het Belcrumhuis, Belcrum500 en Droomwonen Brabant, die druk bezocht werden. Een heel geslaagde bijeenkomst!