Afval scheiden

Breda heeft een nieuw systeem van afval scheiden ingevoerd. Doel is om meer afval te scheiden zodat het hergebruikt kan worden voor nieuwe producten en grondstoffen. Hoe meer afval er gescheiden wordt, hoe minder restafval er over blijft om te verbranden. Dat is namelijk slecht voor het milieu en het kost meer geld. Daarom haalt de gemeente plastic/drankenkartons, gft en papier aan huis op. Het weinige restafval dat u nog over hebt, brengt u zelf naar een ondergrondse container bij u in de buurt. Het is even wennen maar het betekent minder uitstoot van schadelijke stoffen door verbranding en lagere kosten. Zo is de afvalstoffenheffing de laatste drie jaar met enkele tientjes gedaald.

Wilt u meer informatie over afvalscheiding, bijvoorbeeld wat er wel en niet bij het plasticafval kan, of op welke manier plastic of papier hergebruikt wordt? Of wilt u weten wanneer het afval wordt opgehaald? Of heeft u andere vragen? Alle informatie vindt u op www.breda.nl/afval