Ontwikkeling en parkeernorm Thes-locatie

Jonas Peters heeft namens de Wijkraad een vooroverlegreactie ingediend bij de gemeente Breda met betrekking tot de Thes-locatie, de ruimte ten oosten van het station NS waar de nieuwe Albert Heijn gebouwd zal worden.

Geachte heer Hoefsloot en mevrouw van de Griend,

Ik stuur u deze vooroverlegreactie namens de wijkraad Belcrum. Sinds 7 juni 2018 ligt het voorontwerp bestemmingsplan Thes-locatie Breda ter inzage. Laat ik om te beginnen zeggen dat wij vanzelfsprekend blij zijn dat de gemeente deze locatie wil gaan ontwikkelen tot appartementencomplex en supermarkt. Door alle ontwikkelingen rondom het station wordt ook de Belcrum er alleen maar mooier op en gezien de krapte op de woningmarkt juichen wij de realisatie van woningen alleen maar toe. Echter, bij bestudering van dit plan zijn wij tot de conclusie gekomen dat hierin een parkeernorm van minimaal 1,0 en maximaal 1,2 per woning / appartement is opgenomen, dit achten wij onvoldoende.

Gezien onze ervaringen van afgelopen jaren in en rondom de Belcrum inzake parkeren weten wij dat deze norm onvoldoende is gebleken. Getuige ook de problematiek met betrekking tot het parkeren voor de bewoners van ViaBreda (nieuwbouw Stationslaan). Ook het parkeren voor bewoners in de Belcrum zelf staat al jaren onder druk en er is nu al sprake van overloop vanuit het nieuwbouwproject ViaBreda. Daarbij komen tevens nog de feiten dat de rechtbank veel extra verkeer zal aantrekken en niet beschikt over bezoekers parkeerplaatsen en dat het project 5-tracks (wat nog een stuk groter is dan de Thes-locatie) nog zal moeten worden opgeleverd en eveneens veel extra auto’s zal aantrekken. Een maximum van 1,2 parkeerplaats is hierbij gewoonweg onvoldoende gezien de huidige problematiek en de hiervoor omschreven toekomstige ontwikkelingen maken de parkeerproblematiek alleen nog maar groter.

Vooralsnog pleiten wij er dus voor dat de parkeernorm wordt verhoogd naar minimaal 1,5 per woning / appartement. Overigens heeft u hierover reeds contact gehad met de voorzitter van onze wijkraad Niels Tiekstra. Ik heb begrepen dat wij na de zomer wordt hieromtrent een afspraak met u hebben voor een gesprek hieromtrent maar voor nu dienen wij wel alvast deze reactie in.

Mocht u vragen hebben over deze reactie dan horen wij dit natuurlijk graag, vanzelfsprekend kijken wij uit naar het gesprek met u na de zomervakantie.

Met vriendelijke groet namens de wijkraad Belcrum,

 

Jonas Peters