Zorg en welzijn

Prikpost

In het Belcrumhuis is een prikpost aanwezig van de SHL-Groep. U kunt hier terecht voor bloedafname.

Via deze link vindt u informatie over de prikdienst van de SHL-groep. De prikpost is normaalgesproken op dinsdag- en donderdagochtend geopend van 8:30 tot 9:30 uur.

Burgerservicenummer (BSN)

De ‘Wet gebruik Burgerservicenummer in de Zorg’ verplicht SHL-Groep het burgerservicenummer (BSN) van patiënten vast te leggen in de administratie. Om er zeker van te zijn dat het juiste BSN wordt geregistreerd, is de SHL-Groep verplicht uw identiteit vast te stellen aan de hand van een wettelijk identiteitsdocument (rijbewijs, paspoort of identiteitskaart). U wordt dan ook verzocht een geldig identiteitsdocument mee te nemen naar de prikpost.